BÆREDYGTIG TRANSPORT

CYKLISME

VEKSØs fokus på cyklisme har rødder langt tilbage i virksomhedens historie. Læs om, hvordan det hele startede her.

Der er sket en markant udvikling inden for cyklisme, siden VEKSØ producerede de første cykelstativer tilbage i 1950. Især inden for de sidste 10 år, hvor den støt stigende fokus på CO2-reduktion og udvikling af bæredygtige byer har placeret cyklen som et af de centrale transportmidler i en bæredygtig by.

For VEKSØ er udviklingen af løsninger til det cyklistvenlige byrum en naturlig forlængelse af virksomhedens store erfaring og mangeårige viden om god cykelparkering. VEKSØs produktprogram inden for cyklisme omfatter i dag et meget bredt sortiment af løsninger, der gør det mere attraktivt at være cyklist.

Vores viden om cyklisme betyder, at VEKSØ er en værdifuld samarbejdspartner for alle, der ønsker at fremme cyklisme og indrette byer og arbejdspladser, der tilgodeser cyklisterne.

VEKSØ cyklismeprodukter

UDLANDET KIGGER PÅ DANSKE LØSNINGER

CYCLING EMBASSY OF DENMARK

VEKSØ er medstifter af den danske cykelambassade, Cycling Embassy of Denmark, der blev oprettet i januar 2009.

Cycling Embassy of Denmark, er et netværk af nogle af de mest fremtrædende aktører inden for dansk cykelviden og danske cykelløsninger. Medlemmerne består af private virksomheder, lokale myndigheder og ikke-statslige organisationer, der arbejder sammen for at fremme cyklisme og formidle dansk cykelviden og knowhow til både ind- og udland.

Gå til CED her.

Dine downloads

  • {{item.FileExtension}} - {{item.Name}}
 Download alt